Soms heeft u extra vrije dagen nodig voor u kind. Dan kunt u kort verlof aanvragen of verlof buiten de schoolvakanties. Vul het verlofformulier in en geef deze aan de directie.

Voor het aanvragen van verlof gelden wel enkele regels.

Meer informatie over de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties, vindt u ook in de schoolgids