Op De Bron hebben we een continurooster. De kinderen eten tussen de middag in de eigen klas en spelen daarna nogmaals buiten.
Dit gebeurt onder toezicht van afwisselend de leerkracht en toezicht(h)ouders.

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur