Wat vinden de leerlingen zélf van de school? Wat kan beter? Wat gaat goed? Op school hebben we een leerlingenraad omdat we met kinderen in gesprek willen én de betrokkenheid van de kinderen bij de school willen vergroten.

Bovendien weten zij als ervaringsdeskundigen heel goed wat werkt op school en waar verbeterpunten liggen. Dit bespreken we met elkaar tijdens vergaderingen. De uitkomst hiervan wordt meegenomen naar vergaderingen van de leerkrachten, zodat ook echt iets gebeurt met de standpunten van de leerlingen.

De leerlingenraad wordt begeleid door twee leerkrachten. De raad komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen om te vergaderen. Het is mooi om te zien hoe goed de leerlingen naar elkaars standpunten kunnen luisteren en zich betrokken voelen bij de school!

Welke vaardigheden kinderen leren in de leerlingenraad

Een paar voorbeelden. Ze leren:

– zich verbaal te uiten

– te overleggen met elkaar

– compromissen te sluiten

– standpunten te bepalen

– zichzelf te presenteren

– in het belang van iedereen te denken.

Hoe komen kinderen in de leerlingenraad?

De leerlingenraad is voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Per groep zitten twee leerlingen in de raad. Deze leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen tijdens echte verkiezingen. De leerlingen stellen zich verkiesbaar en voeren campagne, waarna de leden gekozen worden.