VSO De Bron

KMN Kind & Co biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang (VSO) voor kinderen van 4-12 jaar op maandag- en dinsdagochtend, vanaf 7.30 uur,  op basisschool De Bron. Tijdens de voorschoolse opvang vangen onze pedagogisch medewerkers uw kind op voor de start van de school. Na een ontspannen moment brengt de pedagogisch medewerker de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Meer informatie is te vinden op: https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-reeuwijk-de-bron/

Ook kunt u terecht bij de coördinator Mirelle van Deest

tel.nr.: 06 – 53 91 66 73