U bent aan het werk en u wilt dat uw kind na schooltijd op een fijne plek wordt opgevangen. Dat kan op onze buitenschoolse opvang, BSO De Bron.

De kinderen krijgen na schooltijd de ruimte om lekker actief bezig te zijn. Maar even lekker rustig aan doen na een vermoeide schooldag kan natuurlijk ook. Eerst krijgen de kinderen wat te eten en te drinken. Daarna gaan we graag naar buiten, want sport en spel vinden we belangrijk.

De kinderen kunnen op de BSO terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van de school. De gekwalificeerde pedagogisch medewerker(s) zorgt(zorgen) voor de groep van kinderen.

Wanneer is de BSO geopend?

  • Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 uur tot 1830 uur
  • Op schoolvakanties en studiedagen van de school van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Heeft u naschoolse opvang nodig op woensdag? Laat het ons weten. Als er meer kinderen zijn, dan kan daar actie op worden ondernemen. Dat geldt ook als u voor schooltijd opvang nodig heeft. Als er voldoende belangstelling is, dan kan de BSO worden uitgebreid met een voorschoolse opvang (VSO).

Meer weten over de BSO? Kijk op: https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-reeuwijk-de-bron/

Of neem contact op met de coördinator BSO, Oktilde Lindhout of Mirelle van Deest

E-mail: Debron@kmnkindenco.nl

Tel.nr.: 0182 – 441062 of mobiel: 06 – 53916673