U bent aan het werk en u wilt dat uw kind na schooltijd op een fijne plek wordt opgevangen. Dat kan op onze buitenschoolse opvang, BSO De Bron.

BSO De Bron heeft in de school de beschikking over een eigen lokaal met poppenhoek, bouwhoek en chill-hoek. Kinderen mogen vrij spelen, maar er worden ook dagelijks activiteiten georganiseerd. Dit kunnen creatieve activiteiten, sportactiviteiten, dansactiviteiten, voorleesmomenten en spelletjes zijn.

Het hele jaar door werkt de BSO met thema’s en in de vakanties worden hier activiteiten en/of uitjes aan gekoppeld. Voor de kinderen die dat willen is er gelegenheid om, in overleg met ouders, op een rustige plek huiswerk te maken. Kinderen kunnen heerlijk buitenspelen op de speelpleinen bij de school. Op de pleinen staan speeltoestellen en er is een zandbak. De gekwalificeerde pedagogisch medewerker(s) zorgt(zorgen) voor de groep van kinderen.

Wanneer is de BSO geopend?

  • Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 uur tot 1830 uur
  • Op schoolvakanties en studiedagen van de school van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Heeft u naschoolse opvang nodig op woensdag? Laat het ons weten. Als er meer kinderen zijn, dan kan daar actie op worden ondernemen. Dat geldt ook als u voor schooltijd opvang nodig heeft. Als er voldoende belangstelling is, dan kan de BSO worden uitgebreid met een voorschoolse opvang (VSO).

Meer weten over de BSO? Kijk op: https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-reeuwijk-de-bron/

Of meteen (kosteloos) inschrijven: https://www.mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort/

Of neem contact op met de coördinator BSO, Oktilde Lindhout of Mirelle van Deest

E-mail: Debron@kmnkindenco.nl

Tel.nr.: 0182 – 441062 of mobiel: 06 – 53916673