Tarieven peutergroep Het Fonteintje

De kosten van de peutergroep zijn afhankelijk van uw situatie. De peutergroepen vallen onder de Wet Kinderopvang. Werkt u? Dan kunt u de Kinderopvang Toeslag aanvragen.

Ook krijgt u via het bestuur van Groeiling – waar De Bron onder valt – korting op de uurprijs. Neem contact op met Kind & Co voor deze speciale uurtarieven voor de peutergroep.

Vervolgstappen:

 1. Als u in aanmerking komt voor de Kinderopvang Toeslag, moet u deze toeslag zelf digitaal aanvragen bij Mijn Toeslagen van de Belastingdienst.
 2. U wordt uitgenodigd door Kind & Co voor een intake om de relevante gegevens van uw kind te bespreken.
 3. De tarieven voor de opvang worden jaarlijks geïndexeerd. De betaling wordt verdeeld over 12 maanden per jaar. U betaalt via automatische incasso.
Rekentool

Bent u benieuwd naar een indicatie van uw netto kosten voor de kinderopvang? Maak dan gebruik van de rekentool.

Subsidie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk subsidieert in sommige gevallen een plek bij de peutergroep. Dat is mogelijk voor:

 • ouders die géén recht hebben op de Kinderopvang Toeslag

en/of

Tarieven voor ouders zonder Kinderopvang Toeslag

Heeft u geen recht op Kinderopvang Toeslag? En wilt u subsidie? Dan moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Uw peuter moet minimaal 5 uur per week gebruik maken van de peutergroep. Bij minder uren vervalt deze subsidie. U betaalt met subsidie € 2,50 per uur voor maximaal 5 uur per week (zonder Kinderopvang Toeslag).

Wilt u meer dan 5 uren opvang per week? Dan betaalt u voor deze extra uren het reguliere tarief: €6,65 per uur.

 We werken een paar voorbeelden voor u uit:

Per week Per maand Toelichting
5 uur € 41,66  
7 uur € 85,99 5 uur voor €2,50 per uur en 2 uur voor  €6,65 per uur = gemiddeld €3,68 per uur
10 uur €152,49 5 uur voor €2,50 per uur en  5 uur voor €6,65 per uur = gemiddeld €4,58 per uur

Vervolgstappen

 1. Wanneer u niet (beiden) werkt, kunt u een verklaring dat u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit formulier krijgt u digitaal toegestuurd bij uw inschrijving bij Kind & Co. U kunt deze verklaring ingevuld terugsturen naar Kind & Co.
 2. Kind & Co heeft een Inkomensverklaring over het afgelopen jaar nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Dit ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar Kind & Co.
 3. U wordt uitgenodigd door Kind & Co voor een intake in Reeuwijk om de relevante gegevens van uw kind te bespreken.
 4. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De betaling wordtverdeeld over 12 maanden per jaar. U betaalt via automatische incasso.
Heeft uw kind een VVE-indicatie?

Dan heeft uw kind recht op minimaal 10 uren op de peutergroep en u ontvangt hiervoor subsidie.

Voor ouders van een VVE-geïndiceerde peuter gelden deze tarieven:

 • Heeft u recht op Kinderopvang Toeslag? Dan betaalt u 5 uur en krijgt u 5 uur gratis (betaald door gemeente)
 • Als u geen recht heeft op Kinderopvang Toeslag, betaalt u € 254 per jaar ouderbijdrage (de rest wordt aangevuld door de gemeente)

Vervolgstappen

 1. U wordt uitgenodigd door Kind & Co voor een intake om de relevante gegevens van uw kind te bespreken
 2. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De betaling wordt verdeeld over 12 maanden per jaar. U betaalt via automatische incasso.
Vragen over de tarieven?

Heeft u vragen over de tarieven? Of over een plek voor uw kind op Het Fonteintje? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Kind & Co. Dat kan telefonisch (030 600 47 50) of per mail (planning@kmnkindenco.nl).

Meer informatie? Hier leest u meer over de algemene Tarieven peuteropvang Kind & Co.