Kinderen van twee tot vier jaar de ruimte geven de wereld om zich heen al spelend te ontdekken en te ervaren. Dat kan bij de peutergroep Het Fonteintje in Reeuwijk. Tijdens schoolweken kunnen peuters drie tot vijf uur per dag hier terecht, in het gebouw van de basisschool De Bron.

Het Fonteintje valt onder de stichting Kind & Co, die ook de naschoolse opvang op de basisschool De Bron verzorgt. Het Fonteintje werkt met een educatief peuterprogramma ‘Peuterplein’. Dit is afgestemd op de kleutermethode ‘Kleuterplein’ van De Bron, zodat uw kind gemakkelijker kan doorstromen naar de eerste groep van de basisschool. Uw kind heeft voorrang op een plek op De Bron, maar u moet uw kind nog wel aanmelden.

Het Fonteintje helpt uw kind bij:

  • Taalontwikkeling (we nemen de tijd voor gesprekken met uw kind)
  • Sociaal emotionele ontwikkeling (vriendschappen opbouwen en samen leren spelen)
  • Ontwikkeling van zintuigen en motoriek (lekker bewegen en knutselen, goed voor de fijne en grove motoriek)
  • Voorbereidende rekenvaardigheden (al spelend alvast leren rekenen)

Kinderen nemen deel aan kringactiviteiten. Hier leren ze te vertellen over wat zij belangrijk vinden én leren ze te luisteren naar anderen. Kortom: deze peutergroep is een waardevolle voorbereiding op de basisschool.

Op de peutergroep werken we met één gekwalificeerde pedagogisch medewerker per acht kinderen.

Wilt u uw kind aanmelden bij de peutergroep Het Fonteintje? Dat kan via een digitale inschrijving. Of heeft u vragen over Het Fonteintje? Neem gerust contact met ons op!