Als ouder bent u automatisch lid van de Oudervereniging van De Bron. Ook is er een team van ouders die allerlei activiteiten op school organiseren, de Ouderraad.

Ieder schooljaar wordt een succes voor kinderen door hun eigen inzet, de inzet van leerkrachten en directie van een school. Maar ook wij als ouders hebben invloed op een onvergetelijke schoolperiode voor onze kinderen.
Er wordt op school veel gedaan aan activiteiten, aan veiligheid en aan onderhoud van de school. Dit alles wordt gedaan met hulp van ons als ouders.

We kunnen ieders hulp goed gebruiken! Help je ook mee?

Twee keer per schooljaar wordt de ‘Helpende Handen-folder’ uitgereikt. Hierin staan activiteiten beschreven en achterin de folder zit een antwoordstrookje voor iedere activiteit. Wanneer je ergens mee kunt helpen, dan kruis je aan wanneer en vul je je gegevens in. Het antwoordstrookje kan je inleveren bij de leerkracht van je zoon of dochter. Noteer zelf de datum en tijd alvast in je agenda! Wij zullen uiteraard ook even via een appje of sms’je contact opnemen voor aanvang van de activiteit als herinnering en met eventueel aanvullende informatie.

Leden van Ouderraad:

Christine van Leeuwen – Voorzitter
or.bron@degroeiling.nl

Marcelle Verkleij – Penningmeester

Suzanne Cavé – Secretaris

Overige leden:

Bernadette Dorresteijn
Simone van der Wolf
Saskia van Zoest