De ‘Oudervereniging R.K. Dorpsschool De Bron’ zet zich in voor de betrokkenheid van ouders bij de school. De vereniging helpt bij het organiseren van activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de schoolreis. Het bestuur van de vereniging adviseert de directie, het team en de medezeggenschapsraad. De leden zijn de ouders van de leerlingen. U wordt automatisch lid als uw kind is aangemeld op school.

In de jaargids staan de telefoonnummers van de ouders die in het bestuur zitten. Een keer per jaar houden we een jaarvergadering waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen.