Ouderbetrokkenheid, zorgbeleid, talentbeleid en ziekteverzuim: het is een greep uit de onderwerpen waarbij de Medezeggenschapsraad (MR) betrokken is. Net als de sollicitatieprocedure voor nieuwe leerkrachten.

De MR is het wettelijk inspraakorgaan van een school. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR kan alles bespreken wat de school betreft.  En biedt daarmee kansen om over verschillende onderwerpen op onze school mee te denken en mee te beslissen.

Over veel voorstellen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast zijn er beslissingen waarover de schoolleiding de MR alleen over hoeft te informeren. De directie heeft een adviserende taak en geeft tijdens de vergadering inzicht in de gang van zaken van de school. Ook geeft zij de MR-leden de gevraagde informatie.

De MR bestaat voor onze school uit 3 personeelsleden en 3 ouderleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Er zijn ongeveer 7 vergaderingen tijdens het schooljaar.

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Leerkrachten: Kim Moons, Brenda Reijken en Mireille Koetsier.

Ouders:

Nicole Laukens

Mijn naam is Nicole Laukens. Ik ben getrouwd met Perry en wij hebben samen drie kinderen: Mees (brugklas), Roos (groep 8) en Ties (groep 6). Ik ben sinds september 2015 lid van de MR. Op deze manier kan ik betrokken zijn bij school en kan ik meedenken en meepraten over beleidsmatige zaken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school. Om zo goed mogelijk als spreekbuis van alle ouders te kunnen functioneren, hoor ik graag jullie vragen en/of opmerkingen. Spreek mij aan op het schoolplein, uiteraard kan mailen of bellen ook (mr.debron@degroeiling.nl, 06-51551307).

Lies Kromhout

Ik ben Lies Kromhout. Samen met Rob en onze twee kinderen woon ik in Waddinxveen aan de Brugweg. Joep zit in groep 4 en Lotte in groep 1. Sinds de zomer van 2017 ben ik lid van de MR. De basisschoolfase is voor ons nog helemaal nieuw, maar juist met deze frisse blik wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van deze school. Vanaf de eerste kennismaking van een kindje op school tot het uitzwaaien naar de brugklas. En daarbinnen de groei die elk kind meemaakt in de belangrijke jaren die hij op school beleeft. Heb jij vragen over school, ideeën of wensen, spreek mij gerust aan op het schoolplein of bel/mail op: 06-12974277 – mr.debron@degroeiling.nl .

Jolanda Bunnik
Mijn naam is Jolanda Bunnik. Ik woon samen met Mark Mourits en onze 3 kinderen op Kaagjesland. Mees zit in groep 5, Kris in groep 2 en Jikke gaat naar de peuterschool. Als energetisch kindercoach ben ik zeer betrokken bij de individuele ontwikkeling van kinderen. Om dit ook op school verder te ondersteunen ben ik sinds september lid van de MR. Waarin ik kan meedenken en samenwerken voor een prettiger schoolklimaat waarin kinderen met plezier hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Heb jij ideeën of onderwerpen voor de medezeggenschapsraad en wil je hierover praten? Spreek me aan op het schoolplein of bel 06-23604154.

Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR? Laat het ons weten! Of wilt u een vergadering bijwonen? Als u dat van tevoren meldt, is dat fijn.

MR jaarverslag 2018-2019