Een kind inschrijven op een school doe je niet zomaar. Dat begrijpen we volkomen. Daarom geven we u graag een rondleiding door het schoolgebouw en een kennismakingsgesprek. Zodat u de sfeer kunt proeven, leerkrachten kunt ontmoeten en vragen kunt stellen die ú belangrijk vindt. Uw kind kan natuurlijk mee!

Belt u voor een afspraak met onze directeur Rosa Houweling, telefoon 0182-393234. Of stuur een e-mail.

Bent u enthousiast over onze school en wilt u uw kind inschrijven? Dan krijgt u na het kennismakingsgesprek een aanmeldingsformulier.

Wanneer kunt u uw kind inschrijven?

Vanaf het tweede jaar van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. De inschrijving van uw kind ontvangen we het liefst ruim voor de derde verjaardag.

Gaat uw kind naar de peutergroep De Bron?

Gaat uw kind naar de peutergroep De Bron? Dan moet u uw kind nog wel inschrijven bij De Bron.

Starten op school als uw kind 4 wordt

Zodra we het inschrijfformulier binnen hebben, krijgt u een bevestiging via de mail. Zes weken voordat uw kind start op de school, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op om kennis te maken en praktische zaken te bespreken.
Om de overstap naar de basisschool geleidelijk te laten verlopen mag uw kind voordat hij/zij 4 wordt in totaal 10 dagdelen komen in de groep. De leerkracht maakt met u afspraken over welke dagen prettig zij. Is uw kind vier jaar geworden? Dan mag uw kind hele dagen naar school. Na een aantal weken op school is er een gesprek met de leerkracht over hoe het de eerste weken is gegaan, u kunt daarin uiteraard ook uw ervaringen delen.

Starten op school vanuit een andere school

Wanneer u overweegt uw (iets) oudere kind bij ons in te schrijven dan kunt u bellen voor een afspraak. We vragen dan altijd eerst naar de reden van de overstap. Wanneer het gaat om een verhuizing dan kan het bijna altijd, mits dit in de ontvangende groep mogelijk is.
Wanneer er een andere reden is voor een overstap dan vragen we u altijd of de huidige school al op de hoogte is van een eventuele overstap. Dat is voor ons een belangrijke voorwaarde om het gesprek aan te gaan. Vervolgens zullen wij naar u luisteren, bij de huidige school informatie inwinnen (met uw toestemming) en in overleg met de intern begeleider een beslissing nemen over de eventuele plaatsing van uw kind bij ons op school. We laten u ons besluit weten en zullen met u afspraken maken wanneer we overgaan tot plaatsing.