Op De Bron vinden het belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast vinden we het belangrijk dat uw kind ook zelf mag meedenken en praten over de eigen ontwikkeling. Daarom zijn er meerdere keren per jaar ouder – kind gesprekken. Het begint met de startgesprekken op de eerste schooldag en daarna enkele keren per jaar over het welbevinden en de resultaten.

We werken op De Bron aan een grote ouderbetrokkenheid. De betrokkenheid is heel breed. Ouders denken bijvoorbeeld mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad of de klankbordgroep. Ook helpen er ouders bij de lunch en het spelen op het plein en lezen ouders met kinderen op school. Verder hebben we hulpouders voor het snijden van ons schoolfruit, voor het bijhouden van de tuin en het plein en voor de begeleiding bij allerlei activiteiten die de Oudervereniging organiseert, schoolbreed of in een enkele groep. We kunnen niet zonder ouders, we zijn dus heel blij met alle vormen van ouderbetrokkenheid.