De school is niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders. Contact vinden we dan ook belangrijk. Onze leerkrachten zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel voor als na schooltijd. Ouders worden bovendien uitgenodigd voor de opening of afsluiting van projecten.

Wij vinden het belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast vinden we het belangrijk dat uw kind ook zelf mag meedenken en praten over de eigen ontwikkeling. Daarom zijn er meerdere keren per jaar ouder – kind gesprekken. Het begint met de startgesprekken op de eerste schooldag en daarna enkele keren per jaar over het welbevinden en de resultaten.

De band met de ouders zie je terug in een grote ouderbetrokkenheid. Wanneer er hulp nodig is, bijvoorbeeld voor het rijden naar de bibliotheek, het schoonmaken van het fruit of helpen bij de feesten, staan er altijd ouders klaar. Ouders denken ook mee over de organisatie en onderwijszaken. Dit gebeurt met name in de Medezeggenschapsraad en het bestuur van de Oudervereniging. Daarnaast zij er incidentele werkgroepen waarbij ouders meedenken over bepaalde onderwerpen. Zo is er een werkgroep ouderbetrokkenheid en jaarlijks denkt er een groepje ouders mee over de invulling van het Broncafé. De school staat open voor feedback, altijd met oog voor de professie vanuit het onderwijs.