Nieuwe schoolhesjes

Door een langere periode van corona, konden een hoop festiviteiten op school niet of deels niet doorgaan.

Hierdoor hebben wij vanuit de OR geld bespaard en dit geld in een spaarpotje gestopt. We zijn samen met de leerkrachten gaan kijken wat we hiermee konden gaan doen. Al gauw kwam het idee: schoolhesjes. Als we met elkaar op pad gaan dat we herkenbaar zijn. Uitstralen welke school we zijn.

Denkend aan schoolreisje, op de fiets naar de Koningsspelen, schoolvoetbal of de verkeersles. Hier zijn we mee aan de slag gegaan, samen met de opbrengsten van Bag2School hadden we de mogelijkheid om een mooi hesje te ontwerpen in de kleuren van De Bron.

Zie hier het mooie resultaat!