Minibridge-lessen op De Bron

Sinds 2016 geeft de Jeugdcommissie van bridgeclub Bodegraven-Reeuwijk Minibridge-lessen in de hogere groepen van diverse basisscholen in Bodegraven-Reeuwijk. Tot nu toe hebben meer dan 500 leerlingen van 9 basisscholen in de gemeente kennisgemaakt met Minibridge.

Op De Bron worden nu al voor het zesde jaar Minibridge-lessen gegeven in de Plusklas van groep 6, 7 en 8. Juf Brenda heeft dat in gang gezet. De lessen worden gegeven door Harm van der Wal, met ondersteuning van tafelbegeleiders van de bridgeclub. De eerste helft van de les wordt er theorie aangeboden, en de tweede helft van de les wordt er gekaart. De leerlingen krijgen een werkboekje, waarin huiswerkopdrachten staan. Het gaat in totaal om 11 lessen, waarbij de laatste les een examen wordt afgenomen. De leerlingen krijgen een diploma of een certificaat.

Als er daarna minimaal 4 leerlingen zich verder willen verdiepen in het bridgespel, kan er een vervolg komen in de vorm van een gezellig uurtje na schooltijd.

Als er minimaal 4 ouders geïnteresseerd zijn, kan er op school een kennismaking les bridge worden georganiseerd.

De leerlingen zijn ieder jaar erg leergierig en enthousiast. Bij het vorige Scholenkampioenschap Minibridge Bodegraven-Reeuwijk behaalde de leerlingen van De Bron een fraaie eerste plaats.

Bij Minibridge trainen de leerlingen hun geheugen, hun rekenvaardigheden en het logisch denken. Ook leren ze iets over kansberekening. Omdat je bridge speelt met een partner, leren ze rekening te houden met anderen, en omgaan met teleurstellingen. Tijdens de lessen staat het spelplezier voorop.

Het afgelopen schooljaar zijn er door corona op minder scholen lessen gegeven. Daardoor kan dit schooljaar het Scholenkampioenschap niet doorgaan. We hopen dat dat volgend schooljaar wel weer gaat lukken, als er weer meer scholen mee kunnen doen.