Leerlingen groep 8 bij de inspraakraad van de gemeente

Op woensdag 18 november spraken 5 leerlingen van groep 8 (Charlotte, Manouk, Romy, Isa en Kyara) in over het verbieden van het oplaten van ballonnen. Zij hadden vastgesteld dat in de APV wel een verbod was opgenomen over het oplaten van ballonnen bij evenementen, maar dat dat niet het geval was bij andere gelegenheden. Zij hielden de raadsleden voor dat de slecht verteerbare plastic ballonnen erg schadelijk zijn voor de natuur en het milieu en vroegen om een totaalverbod of in ieder geval een vergunningsplicht. Uit de reactie van de raadsleden bleek dat er waarschijnlijk voldoende draagvlak is om aan de oproep gehoor te geven d.m.v. een aanpassing van de APV.
Later werden de leerlingen ook nog geïnterviewd door RB6.