Wat kinderen doen in groep 8

Het afsluitende jaar van de basisschool is er een om nooit meer te vergeten en er staan dan ook diverse speciale data op de jaarplanning.

In de tweede schoolweek start dit al meteen met kamp! Drie dagen trekken we met elkaar op in Soest. Dit kamp is onder andere bedoeld om de groepsband te versterken én een goede basis neer te zetten voor de rest van het jaar. Dit is ook de reden waarom we dit aan het begin van het jaar plannen. We spelen veel spellen in het bos, doen corvee, zijn actief op de trimbaan voor het ochtendprogramma en houden uiteraard een gezellige bonte avond.

Basisvakken

Ook dit jaar werken we dagelijks aan de basisvakken zoals taal, spelling, lezen en rekenen. De kinderen plannen hun werk m.b.v. een weektaak. Deze loopt van maandag t/m vrijdag. De kinderen werken zowel in hun schrift/werkboek als op hun Chromebook. Met name vakken als rekenen, topografie en stellen worden op de Chromebook gemaakt.

Kanjertraining en meer

Ook staat elke week de Kanjertraining op het programma, met o.a. onderwerpen als: de klas en ik, WhatsApp & Facebook, vriendschap, geld & rechten van het kind. Maar ook het geven en ontvangen van opbouwende feedback loopt als een rode draad door het jaar heen. ‘Max en seksualiteit’ wordt aangehaald om te starten met de seksuele voorlichting. Tevens gebruiken we hier de methode “Liefdesplein” voor.

Advies voor het voortgezet onderwijs

Een ander belangrijk punt in groep 8 is uiteraard het advies voor het Voortgezet Onderwijs (vo). In groep 7 krijgen de kinderen al een indicatie. In groep 8 wordt dit in november omgezet in een voorlopig advies, zodat kinderen al gerichter met hun ouders naar scholen kunnen kijken. In januari krijgen de kinderen een definitief advies. Dit advies wordt vanuit school gegeven, waarbij er niet alleen naar de resultaten wordt gekeken maar zeker ook naar de werkhouding en de motivatie van de leerlingen. Samen met ouders en het kind wordt besproken of dit ook echt bij het kind past.

En de Cito Eindtoets

In april nemen we de Cito Eindtoets af. De uitslag weegt niet meer mee voor het definitieve advies, deze is reeds in januari al gegeven. Echter, als de kinderen hoger scoren dan het gegeven advies gaan we samen met ouders en het kind om de tafel of het advies alsnog naar boven bijgesteld moet worden. Is de uitslag van de Cito lager dan het gegeven advies, heeft dit geen consequenties. VO scholen mogen leerlingen niet weigeren op basis van een lagere Cito uitslag.

Van musical tot zomerfeest

Dan is het alweer tijd voor het laatste deel van groep 8. De musical staat hierin centraal. Samen met de kinderen zoeken we een musical die echt bij de groep past. De kinderen kijken hier al geruime tijd naar uit en dit is een heel gezellige periode met elkaar. In de laatste schoolweek voeren de kinderen de musical meerdere keren op voor de leerlingen van de school, ouders en verdere familie.

In een van de laatste weken van het schooljaar organiseren we ook nog een afsluitende activiteit met groep 8. Dit is jaarlijks wisselend, maar kan bijvoorbeeld een sponsorloop, fancy fair of een zomerfeest zijn. Ook een dagje op stap met elkaar mag niet ontbreken. Op deze manier wordt een bijzonder jaar feestelijk afgesloten én houden de kinderen mooie herinneringen over aan hun basisschooltijd.