Wat de kinderen leren in groep 7

Elke dag staan de basisvakken zoals spelling, taal, lezen en rekenen op het programma. Daarnaast werken we aan vakken zoals Engels, topografie, studievaardigheden en verkeer. Er wordt van maandag tot vrijdag gewerkt aan een weektaak. De kinderen plannen hun taken zelfstandig in en zorgen ervoor dat het aan het einde van de week het werk is gemaakt.

Bijzondere activiteiten

In groep 7 staan er een aantal bijzondere activiteiten op het programma. Ze doen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen, de nationale boomplant dag en een young talent project met alle groepen 7 in Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast werken we met het vak Alles-in-1 samen met groep 4 t/m 8. Elke periode hebben we een gezamenlijk thema waar de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek in terugkomen. Aan de hand van de door de leerlingen gestelde vragen verdiepen we ons in het thema. Daarnaast is er elk jaar voor groep 7 het project ‘Tweede Wereldoorlog’, elk jaar met een andere invulling. Vorig schooljaar is een veteraan op bezoek in groep 7 geweest.

Portfolio en indicatie schooladvies

Net als in de andere klassen ontvangen de leerlingen op meerdere momenten in het jaar zijn/haar portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. De kinderen hebben een eigen inbreng in het portfolio, ze geven zelf aan op welke aspecten ze trots zijn en wat er in het portfolio wordt geplaatst. Daarnaast bepalen ze in overleg met de leerkracht aan welke leerdoelen ze de komende periode gaan werken. Dit wordt meerdere keren per jaar bijgesteld.

In het midden van groep 7 wordt voor het eerst een indicatie schooladvies gegeven. Hierdoor weten ze kinderen en ouders aan welk schoolniveau ze ongeveer moeten denken bij het verlaten van de basisschool. Leerlingen kunnen hierdoor alvast middelbare scholen gaan bezoeken. Daarnaast weten de leerlingen heel goed wat hun aandachtpunten zijn om op dit niveau te blijven of om eventueel een niveau hoger uit te stromen.

Kindgesprekken

Om ieder kind de gewenste aandacht te kunnen geven worden er regelmatig kind gesprekken gevoerd. Dit is soms op verzoek van de leerkracht, maar het kind kan ook een gesprek aanvragen door op de intekenlijst in te vullen waar ze het graag over willen hebben. Hierdoor hebben de leerlingen de regie over hun eigen leerproces.

Kanjertraining

Twee keer in de week staat de Kanjertraining op het programma. Tijdens deze lessen praten we in de klas over hoe je met elkaar omgaat en worden situaties uitgespeeld waar de leerlingen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarnaast hebben we eens in de periode een klassenvergadering. De voorzitter stelt de agenda op met onderwerpen die door de klas zijn aangedragen. De notulist houdt alle afspraken bij en zorgt ervoor dat dit met de klas wordt gedeeld.