Wat kinderen doen in groep 6/7

Elke dag staan de basisvakken zoals rekenen, spelling en taal op ons programma. Er wordt gewerkt aan de weektaak en de leerlingen krijgen wereldoriëntatie, gym en/of creatieve vakken. Bij veel vakken maakt de groep  gebruik van hun ‘eigen’ Chromebook om opdrachten te maken, verhalen te typen, presentaties te maken of vraagstukken te beantwoorden.

Aan de slag met thema’s

Bij wereldoriëntatie werken we met de groepen 4 t/m 8 aan een thema. De kinderen gaan dan met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen die zij graag beantwoord willen hebben. Zij maken bijvoorbeeld mindmaps, presentaties of korte verslagen hierover. Ook werken we aan de hand van deze thema’s aan de creatieve vakken, dit gebeurt zowel binnen de eigen groep, maar ook zijn er creatieve middagen waarbij de kinderen samenwerken met de kinderen uit groep 4 t/m 8. Daarnaast zijn er regelmatig excursies.

Portfolio en trotswerkjes

In het portfolio wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden door middel van het resultatenrapport, uitslagen van de CITO-toetsen, een indrukkenlijst van hoe een kind zichzelf ziet én hoe de leerkracht het kind zit. Daarnaast kiezen de kinderen zelf ’trotswerkjes’ uit, die zij in hun portfolio stoppen. Dit zijn bijvoorbeeld toetsuitslagen, een tekening, een bladzijde uit een werkboek of een foto van een handvaardigheidsopdracht. Het portfolio gaat drie  keer per jaar mee naar huis. Tijdens de ouder-kindgesprekken worden de portfolio’s besproken en worden er doelen gesteld waar een kind in de komende periode aan gaat werken.

Kanjerkring

Elke week doen we een les van de Kanjertraining. We behandelen de lessen in de Kanjerkring. Binnen deze kring zijn de verhalen die we vertellen vertrouwelijk, spelen we situaties na en bedenken we hoe we situaties kunnen aanpakken of oplossen. In groep zes komen onderwerpen aan bod zoals ‘Laat de pester maar kletsen’, ‘Van kritiek kun je leren’ en ‘Complimenten geven’.

Communicatie

Net zoals in de andere groepen, wordt er ook in groep 6/7 met ouders gecommuniceerd via de Schoolapp. Via de app krijgen ouders foto’s van activiteiten die op de dag zijn gedaan, wordt het huiswerk doorgegeven of worden er mededelingen gedaan en vragen gesteld.