Wat kinderen doen in groep 5

Op het programma staan elke dag de basisvakken zoals taal, spelling, lezen en rekenen. In groep 5 werken we van donderdag tot woensdag met een weektaak. We sluiten aan op de vakken die in groep 4 gegeven worden. In groep 5 komen er ook nieuwe vakken bij: Engels, Topografie en studievaardigheden. Ook in groep 5 werken de kinderen met een “eigen” Chromebook.

Aan de slag met thema’s

Voor wereldoriëntatie werken we met thema’s, gezamenlijk met de groepen 4 en 6 t/m 8. Ieder thema start met de vragen: wat weten we al en wat willen we leren? De kinderen gaan begeleid op zoek naar de antwoorden op de vraag wat ze willen leren. Er worden creatieve themamiddagen georganiseerd waarbij de groepen 4 t/m 8 gemixt aan deelnemen. Soms een excursie, maar soms worden ook mensen op school uitgenodigd om te vertellen over een thema.

Portfolio en indrukkenlijst

Drie keer per jaar gaat het portfolio mee met de kinderen naar huis. Naast het resultatenrapport en de uitslagen van de CITO toetsen, is er ook een indrukkenlijst van hoe wij als leerkracht het kind zien én een lijst van hoe het kind zichzelf ziet. Natuurlijk ontbreken in groep 5 de werken waar een kind trots op is niet in zijn/haar portfolio. Tijdens de ouder-kindgesprekken wordt het portfolio bekeken en besproken. Met elkaar volgen we de ontwikkeling van het kind.

Kanjertraining: opkomen voor elkaar

Groep 5 bestaat uit 24 kinderen. Elke week staat De Kanjertraining op het programma, voor groep 5 vormen de verhalen uit het boek “Max en de zwerver” de uitgangspunten van de lessen met onderwerpen als: hoe stel je jezelf voor aan anderen, complimenten geven, gevoelens uiten en nee durven zeggen. Met behulp van de kanjerpetten spelen kinderen de situaties uit de verhalen na, maar ook situaties die op school zijn voorgevallen. Ze leren hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties en ook om zich in te kunnen leven in anderen.

Klasbord app

In groep 5 wordt er met ouders o.a. gecommuniceerd via de Klasbord app. Via deze app stellen we ouders op de hoogte van activiteiten die voor de groep gepland staan, sturen we een foto van iets wat die dag is gebeurd en geven we door welk huiswerk is opgegeven.