Wat kinderen doen in groep 4

In groep 4 staan de basisvakken (taal, rekenen en lezen) op het programma. Er wordt gewerkt aan de weektaak en is er ruimte voor creatieve vakken. In tegenstelling tot het onderwijs in groep 3, komen er in groep 4 enkele vakken bij waaronder STAAL taal/spelling en Nieuwsbegrip. De kinderen werken o.a. voor rekenen op een “eigen” Chromebook.

Ook werken we elke periode samen met de groepen 5 t/m 8 aan een thema. We maken hierbij ook enkele uitstapjes die aansluiten bij het thema. Aan het begin van het thema verzamelen zoveel mogelijk vragen (wat willen we leren?) en elke week werken we een paar vragen uit.

In de groep zitten 30 leerlingen. Elke week staat de Kanjertraining op het programma. Hierbij behandelen we meestal een verhaal uit het Kanjerboek en spelen we situaties die plaatsvinden in de klas of op het schoolplein uit met de kanjerpetten. Op deze manier wordt het zichtbaar hoe kinderen moeten handelen in bepaalde situaties. Thema’s als ‘complimenten geven’ en ‘praten over je gevoelens’ komen naar voren in groep 4.

Een eigen portfolio

Op bepaalde momenten in het jaar ontvangt de leerling zijn/haar portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Ook zitten er werkjes in waar de leerling trots op is. Gedurende het jaar staat er een mand in de klas waarin deze werkjes worden verzameld. Dit kan van alles zijn: een bladzijde uit een schrijfschrift of een leuk knutselwerkje. Samen met de ouders en het kind wordt dit portfolio meerdere keren per jaar doorgenomen en worden er eventueel nieuwe doelen opgesteld.

Contact met ouders

Net zoals in alle andere groepen wordt er met ouders gecommuniceerd via de Klasbord app. Zo weten ouders meteen als er nieuwe activiteiten zijn, of zien ze een leuke foto van iets wat die dag op school heeft plaatsgevonden.