Wat de kinderen leren in groep 3

In groep 3 ligt het accent op de basisvakken lezen, spelling, schrijven en rekenen. De basisprincipes worden aangeleerd. De leerlingen krijgen voldoende tijd om de stof goed in te oefenen. De kinderen werken met rekenen op een “eigen” Chromebook.

We besteden veel tijd aan het leren lezen. In een half jaar tijd worden alle letters aangeleerd. Kinderen leren niet alleen letters en woorden, maar ook over de wereld om hen heen. In het begin van groep 3 leren de kinderen klankzuivere woorden lezen en spellen. Dat zijn woorden die je schrijft zoals je ze uitspreekt, bijvoorbeeld ‘kaas’. In de tweede helft van groep 3 leren zij ook niet-klankzuivere woorden lezen, bijvoorbeeld het woord ‘hond’: je zegt /hont/, terwijl je ‘hond’ schrijft.

Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van het leren tellen uit groep 2. Ze maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Tegen de zomervakantie kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommen onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stappen van 2, 5 of 10.

Hoe werken kinderen in de klas?

In groep 3 zitten dit schooljaar 14kinderen in de klas. Zij krijgen een weektaak, met meerdere opdrachten die zij zelf kunnen inplannen gedurende de week. Zo werken we aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Om de stap van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk te maken, wordt er nog veel gespeeld. Dit gebeurt vooral in het begin van groep 3. Ook bieden we spelenderwijs nieuwe lesstof aan, bijvoorbeeld door circuits en reken- of leesspelletjes. In de ‘taal- en rekenkast’ staan verschillende soorten spellen en materialen waar kinderen uit mogen kiezen.

Al jong bezig met de Kanjertraining

In groep 3 wordt er elke week een Kanjertraining gegeven. Deze lessen komen voort uit het boek “Max en de vogel”, waaruit de leerkracht voorleest. De kinderen leren hoe zij op een goede manier problemen kunnen oplossen door middel van vertrouwensoefeningen, kringgesprekken of samenwerkingsopdrachten.

De kinderen ontvangen 3 keer per jaar een portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Ook zitten er werkjes in waar het kind trots op is. Dit kan van alles zijn: een bladzijde uit een schrijfschrift of een leuk knutselwerkje.

Kijkje in de klas

Ouders zijn vrij om ‘s ochtends nog even mee te lopen met hun kind de klas in. Wij zien dat ouders dit zelf natuurlijk afbouwen gedurende het jaar. Tijdens de inloop kunnen ouders de leerkracht even aanspreken om iets door te geven of iets te vragen. Ook na schooltijd is er tijd om de leerkracht even te spreken.

We gebruiken onder andere de Klasbord app om ouders bijvoorbeeld op de hoogte te houden van activiteiten. Of we sturen een foto van iets wat die dag is gebeurd. Zo blijft u als ouder goed op de hoogte!