Wat de kinderen leren in groep 3

In groep 3 ligt het accent op de basisvakken lezen, spelling, schrijven en rekenen. De basisprincipes worden aangeleerd. De leerlingen krijgen voldoende tijd om de stof goed in te oefenen. De kinderen werken met rekenen op een Chromebook.

We besteden veel tijd aan het leren lezen. In een half jaar tijd worden alle letters aangeleerd. Kinderen leren niet alleen letters en woorden, maar ook over de wereld om hen heen. In het begin van groep 3 leren de kinderen klankzuivere woorden lezen en spellen. Dat zijn woorden die je schrijft zoals je ze uitspreekt, bijvoorbeeld ‘kaas’. In de tweede helft van groep 3 leren zij ook niet-klankzuivere woorden lezen, bijvoorbeeld het woord ‘hond’: je zegt /hont/, je schrijft hond.

Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van het leren tellen uit groep 2. Ze maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Tegen de zomervakantie kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommen onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stappen van 2, 5 of 10.

Hoe werken kinderen in de klas?

We starten de dag met een inloop: kinderen hebben een vrije keuze uit activiteiten die klaarliggen of ze maken werk af of oefenen samen met de juf bijvoorbeeld de letters. Naast de dagelijkse opdrachten voor lezen en rekenen krijgen zij een weektaak, met meerdere opdrachten die zij zelf kunnen inplannen gedurende de week. Zo werken we aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Om de stap van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk te maken, wordt er nog regelmatig gespeeld. Ook bieden we spelenderwijs nieuwe lesstof aan, bijvoorbeeld door circuits en reken- of leesspelletjes. In de ‘taal- en rekenkast’ staan verschillende soorten spellen en materialen waar kinderen uit mogen kiezen. Samen met de groepen 1 en 2 vinden er veel gezamenlijke activiteiten plaats rondom de thema’s waaraan we werken.

Al jong bezig met de Kanjertraining

In groep 3 wordt er elke week een Kanjertraining gegeven. Deze lessen komen voort uit het boek “Max en de vogel”, waaruit de leerkracht voorleest. De kinderen leren hoe zij op een goede manier problemen kunnen oplossen door middel van vertrouwensoefeningen, kringgesprekken of samenwerkingsopdrachten.

De kinderen ontvangen 3 keer per jaar een portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Ook zitten er werkjes in waar het kind trots op is. Dit kan van alles zijn: een bladzijde uit een schrijfschrift of een leuk knutselwerkje.

Communicatie

We gebruiken met name de Schoolapp om ouders bijvoorbeeld op de hoogte te houden van activiteiten. Of we sturen een foto van iets wat die dag is gebeurd. Zo blijft u als ouder goed op de hoogte!