Wat kinderen doen in groep 2/3

We starten iedere ochtend met een inloop. Wanneer de kinderen binnen komen gaan zij zelfstandig aan het werk met de materialen en/of opdrachten. Na de inloop zitten we in de kring. We bespreken de kalender, de dagen van de week, de dagplanning en eventuele bijzonderheden.

Daarnaast werken we met het 100-dagen project voor het oefen van de telrij, het tellen en het herkennen van de cijfers en getallen. Elke dag tellen we, van 1 naar 100. Bij de 100 vieren wij het 100-dagen-feestje.
Ook besteden we aandacht aan de letters. Iedere week staat er een letter centraal. Met deze letter maken wij woorden, zinnen en doen wij spelletjes om spelenderwijs met de klank bezig te zijn.

Gedurende de dag werken de kinderen in verschillende hoeken, spelen educatieve spellen en werken aan hun eigen taken. Dit doen we o.a. met behulp van het planbord. Hier plannen de kinderen hun activiteit en/of hun taak. Deze activiteit kan zelfstandig, samen met een ander kind of onder begeleiding van de leerkracht worden gedaan.

Naast de ochtendkring, zijn er ook andere kringmomenten. Tijdens deze kringmomenten zijn de kinderen gericht bezig met het oefenen van de vaardigheden, die in groep 2/3 aan bod komen.

Werken vanuit thema’s

Wij werken vanuit thema’s die dicht bij de beleving van de kinderen staan. De thema’s laten we terugkomen in de verschillende hoeken in de groep en taken op het planbord. De doelen die wij per periode centraal stellen zijn zichtbaar voor iedereen op onze doelendeur. Verschillende handpoppen, die horen bij verschillende ontwikkelingsgebieden, helpen de kinderen spelenderwijs daarbij.
Een thema duurt 4-6 weken. Daarbij betrekken we ook, door de kinderen wat mee te laten nemen wat bij het thema past. Ook vragen we om inbreng van ouders, door bijv. gastlessen of hulp bij een uitje wat bij het thema past.

Kanjertraining

Elkaar helpen en zorgen voor elkaar, oefenen we met de Kanjertraining. Als ondersteuning hebben we daarbij de kanjerhandpoppen en de grote Kanjertijger. Deze knuffel helpt de kinderen bij verdriet, pijn of een conflict. Ze mogen de knuffel zelf pakken, zowel voor zichzelf als voor een ander kind. Zo zorgen ze voor elkaar vanuit de gedachte van de Kanjertraining.

Zelfstandigheid en eigen ontwikkeling

Zelfstandigheid vinden wij heel belangrijk. Bijvoorbeeld zelf de zorg hebben voor je spullen, je jas en schoenen kunnen aantrekken, opruimen waar je mee gespeeld of gewerkt hebt. Ook oefenen de kinderen met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid door het plannen van een activiteit op het planbord. Zo zijn er gemiddeld 2 opdrachten per week, die de kinderen gedaan moeten hebben.
D.m.v. kind-gesprekken bespreken we met het kind waar hij/zij behoefte aan heeft op school. Wat lukt jou al goed, wat wil je nog leren en waar kan de leerkracht jou nog bij helpen?

Communicatie/App

Op school wordt er gecommuniceerd met de SchoolApp. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de groep. Ook kunt u via deze weg communiceren met de leerkracht en absenties doorgeven.

Naast het gebruik van de app kunt u natuurlijk ook de leerkracht zelf benaderen om iets door te geven, het maken van een afspraak of anders.

Portfolio

Een aantal momenten per jaar ontvangt de leerling zijn/haar portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Ook zitten er werkjes in waar wij op school aan hebben gewerkt en/of waar de leerling trots op is.