Wat kinderen doen in groep 2/3

Vanaf februari 2020  wordt groep 2a/2b een groep 2b/3a geworden. Het is een groep van 25 leerlingen. Hiervan zitten er 15 in groep 2b en 10 in groep 2a. Doordat de kinderen bij elkaar in de groep blijven en in een kleuterlokaal gaat de overgang van groep 2 naar groep 3 op een vrij speelse manier. Groep 3 krijgt nog de ruimte om naast het lees- en rekenonderwijs te ‘spelen’ en leren in de hoeken en groep 2, die de oudste kleuters zijn, krijgen al wat mee van het lees- en rekenonderwijs.

In groep 2 krijgen de kinderen elke week 2 tot 3 verplichte opdrachten. Dit kan een werkblad, een knutsel of werken met ontwikkelingsmateriaal zijn. Op maandag krijgen de kinderen uitleg van de opdrachten en op het keuzebord plannen ze zelf in op welke dag ze de opdrachten gaan uitvoeren. Ze krijgen ook de ruimte om zelf te kiezen met wat en waar ze willen gaan spelen / leren. De kring is iets wat dagelijkse meerdere keren terugkomt. Tijdens de kring werken we aan lessen rondom fonemische bewustzijn en gecijferheid. In groep 3 staat dagelijks het lezen, rekenen en schrijven op het programma. Hierbij maken we gebruik van methodes.

Kringactiviteiten

We zitten ook regelmatig met heel de groep in de kring. Hier krijgen de kinderen lessen rondom begrijpend luisteren, woordenschat en de Kanjertraining. Bij de Kanjertraining staat het elkaar goed leren kennen en begrijpen centraal. Doormiddel van een knieboek en handpoppen krijgen de kinderen uitleg over hoe je omgaat met elkaar in bepaalde situatie. Dit spelen we dan ook uit.

Klasbord app

Net zoals in alle andere groepen wordt er met ouders gecommuniceerd via de Klasbord app. Via deze app kan de leerkracht de ouders op de hoogte stellen van de activiteiten die op school plaatsvinden of gewoon een leuke foto sturen van iets wat die dag heeft plaatsgevonden.

Portfolio

Op bepaalde momenten in het jaar ontvangt de leerling zijn/haar portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden. Ook zitten er werkjes in waar de leerling trots op is. Samen met de ouders en het kind wordt dit portfolio meerdere keren per jaar doorgenomen en worden er eventueel nieuwe doelen opgesteld.