Wat kinderen doen in groep 1/2

We starten de dag met een inloop, de kinderen kunnen wanneer ze binnen komen zelfstandig aan het werk met het materiaal of de opdrachten die de leerkracht ’s ochtends klaarzet. Dit kan heel vrij zijn, maar ook specifiek voor een kind of groepje kinderen.
In de kring bespreken we iedere dag de kalender, de dagen van de week en de dagplanning, wat gaan we doen, is er iets bijzonders deze dag, zo werken we aan tijdsbesef. Het tellen, de telrij, en de cijfers komen ook elke dag aan bod, door het 100-dagen project. Elke dag tellen we een rietje erbij van 1 naar 100., om uiteindelijk een 100-dagen-feestje te vieren’. Ook staat er iedere week een letter centraal, wij leren de letters niet specifiek aan, maar kinderen die dat al aankunnen en willen mogen dat wel natuurlijk. Vanuit de letter van de week gaan we naar een woord van de week, naar een zin van de week.

Werken vanuit thema’s

Wij werken vanuit thema’s die dicht bij de beleving van de kinderen staan. De thema’s laten we terugkomen in de verschillende hoeken in de groep. De kunnen kinderen d.m.v. spel zich inleven in een thema en zo spelend werken aan de doelen die wij daarbij stellen in de groep.
De doelen die wij per periode centraal stellen zijn zichtbaar voor iedereen op onze doelendeur. Verschillende handpoppen, die horen bij verschillende ontwikkelingsgebieden, helpen de kinderen spelenderwijs daarbij.
Een thema duurt 4 – 6 weken. Daarbij betrekken we ook thuis, door de kinderen wat mee te laten nemen wat bij het thema past. Ook vragen we de inbreng van ouders, door bijv, gastlessen of hulp bij een uitje wat bij het thema past.

Zelfstandigheid en eigen ontwikkeling

Zelfstandigheid vinden wij heel belangrijk. Zelf de zorg hebben voor je spullen, je jas en schoenen aan kunnen trekken, opruimen waar je mee gespeeld of gewerkt hebt.
Met behulp van een planbord leren de kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de activiteit die ze gaan doen die dag tijdens de speel/werkles. Groep 1 heeft 1 verplichte opdracht per week, dat breiden we in groep 2 uit naar 2-3 verplichte opdrachten per week. De kinderen zijn verder vrij om te kiezen waar ze willen spelen tijdens de speel/werkles.
D.m.v. kindgesprekjes bespreken we met de kinderen waar ze behoefte aan hebben op school, wat wil je nog leren, zo werken we ook aan inzicht in de eigen ontwikkeling.

Kanjertraining

Elkaar helpen en zorgen voor elkaar doen we vanuit de Kanjertraining. Als ondersteuning hebben we daarbij de kanjerhandpoppen en de Grote Kanjertijger. Deze knuffel helpt de kinderen bij verdriet, pijn of een conflictje, ze mogen de knuffel zelf pakken, voor zichzelf of een ander kind. Zo zorgen ze voor elkaar vanuit de gedachte van de Kanjertraining.

Communicatie

Net zoals in alle andere groepen wordt er met ouders gecommuniceerd via de Schoolapp. Via deze app kan de leerkracht de ouders op de hoogte stellen van de activiteiten die op school plaatsvinden of gewoon een leuke foto sturen van iets wat die dag heeft plaatsgevonden.

We gaan iedere dag naar buiten, om te spelen, te ontdekken, te bewegen, ook het samenspelen is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.
In onze groep staat met plezier naar school gaan en veel ontdekken voorop!